MENU
Det finns en skog

 

eller rättare sagt ett stort område med fjällnära skog, öster och söder om Oviksfjällen i Bergs kommun, Jämtlands län. I skogen växer typiskt förvridna björkar bland knotiga granar och lavbehängda tallar. Alla stenar är mjukt mossbelupna. Stora myrar breder ut sig som oändliga hav, gungande och väldoftande. Ett nät av åldriga stigar och leder ligger över landskapet, vissa endast skönjbara från luften. Här har människor levt och färdats i tusentals år, ända sedan de första fångstfolken hittade de goda markerna för jakt, fiske och insamling. Samer, fäbodkullor och bönder från Storsjöbygden, handelsmän och pilgrimer på väg längs Jämt-Norgevägen till Nidaros – alla har de rört sig i området. Som en del av ett större renbetesland, idag Tossåsens sameby, finns lämningar efter samevisten och spår efter både praktik och andlighet. Här finns vävar av berättelser och myter, av självklar historisk och nutida förankring. En parallellvärld av fäbodar på tre kilometer från varandra, uppbyggda och brukade av folk från bondesamhället i södra Storsjöbygden – i fredligt samförstånd med renskötseln? Få urkunder talar om osämja: renar och kor i samma skogar men vid olika årstider.  

Det finns ett naturreservat som kallas Marntallsåsen, i skogen i kanten av Oviksfjällen. Här är björkarna extra vridna, tallarna extra knotiga och granarna extra gamla. All växtlighet så vild och så påverkad av de månghundraåren av renbete och fäboddrift – vild och påverkad är ingen motsägelse i Marntallsåsen. Det handlar om biologisk mångfald.

Björnviksbodarna              

Bugårdsbodarna                       

Busjöbodarna                       

Busjövallen                                

Dalåsbodarna  (Dalås fäbodvall)     

Dillnebodarna               

Fiskiebodarne               

Fittjebodarna               

Fudhedbodarna     

Gallbäcksbodarna             

Galåbodarna                 

Gamla Norrgårdsbodarna      

Gammal Valskaftet

Gammalbodarna (eller Dillnevallen)               

Gammalbodarna

Glensbodarna

Gräftåbodarna                 

Hallås fäbodar                 

Huugbodarna (Högbodarna)  

Häggsåsbodarna                       

Hällbergsbodarna       

Hällnebodarna

Högbodarna                    

Kinderåsbodarna                 

Koborgen                            

Landsombodarna              

Ljåbodaerna                      

Lockåsbodarna                   

Långbodarna                    

Lövberget (Lövbergsbodarna)             

Lövdalsbodarna, Lövdalsvallen                  

Mantalsbodarna                      

Marntallsåsen                         

Munkbodarna                      

Munkbodvallen (kallades förr Norrgårdsvallen)

Munkskallebodarna        

Mustvallen (variant av Mustbodarna)         

Myskje-Svartåsensfäbodar     

Norra Landsombodarne          

Norrgårdsbodarna (numera Munkbovallen) 

Nybodarna                      

Oldbergsbodarna, Oldbergsvallen           

Orrgårdsvallen

Paulsbodarna                  

Persåsfäbodar                   

Prästbodarna                        

Prästvallen                         

Pullbodarna, Pullvallen, Pullen               

Råriksvallen        

Röröbodarna                             

Sandbodarna

Santansietere syftar på Sandboåsen

Sjättdrolet

Stavbrännan, Stafbränns bodarna          

Strömborgen

Stugbacksbodarna, Stuguberget         

Svartåsbodarna, Svartåsen    

Svedejebodarna, Svedjebo fäbodar           

Torråsvallen, Torallsvallen     

Tosås fäbodvall                         

Tårisbodarna

Valskaftet, Valskaftsbodarna 

Vikebodarna

Westerhalloms fäbodar          

Ålbergsbodarna                 

Ångrobodarna