MENU
Försoning

Utöver de tre biologiska mångfalds konstverken så har även projektet et verk som är en solitär i sammanhanget.

Det är ett verk som då inte är skapat av material som kan brytas ned. Det är ett verk skapat av en järnkonstruktion och glas.

Mestadels av glaset kommer från Gustaf Vasa kyrka, som är församlingskyrka i Gustaf Vasa församling i Stockholms stift, invigd den 10 juni 1906. Kyrkan ligger i ett öppet läge vid Odenplan och i skärningspunkten mellan fyra gator. Den ritades av arkitekten August Agi Lindegren.  Kyrkan är en av de största i Stockholm och rymmer omkring 1200 sittplatser. Under kyrkans mittparti finns den treskeppiga kryptan som i början användes som begravningskapell. Kryptan utvidgades 1923–1924 under ledning av arkitekt Gustaf Lindgren med ett kolumbarium. Det har senare utvidgats i etapper med bland annat Robert Berghagen som arkitekt och är idag Sveriges största med plats för 35 000 urnor. Här finns en glasmålning och en mosaik från 1956 av Einar Forseth.

Kyrkan renoverades och restaurerades under åren 2016–2017. Då de gamla blyinfattade fönstren byttes ut. Delar av dessa fönster ingår nu i verket ”Försoning” som är skapat av konstnärerna Håkan Blomqvist och Karin Westman under initiativ av projektet Avtryck för Framtid.

Verket har de kallat för ”Försoning” och finns uppe vid Dörrsjöåbodarna inom Marntallåsens naturreservat.

 

 

Konstnär Håkan Blomqvist.