MENU

Varför biologisk mångfalds konst?

Den biologiska mångfalden är hotad och vi vill med hjälp av konst bidra till reflektion över människans påverkan på vår miljö. Genom projektet får nutidskonst en ny och meningsfull arena där den både ger betraktaren en upplevelse och samtidigt bidrar konstverket till att både skapa uppmärksamhet kring biologisk mångfald och faktiskt bidra till att öka den biologiska mångfalden på plats. Materialvalen som är gjorda för konstverken ska inte ha någon åverkan på naturen, de är underhållsfria och kommer med tiden att bli en del av det kringliggande landskapet.

Despulles

Konstverket är placerat vid gamla Valskaftet, precis i anslutning till Jämt Norge vägen.

Konstnär: Oliver Llobet

År: 2022

 

Vilobänken i Östra Arådalen

I östra Arådalen i anslutning till Kronjägarstugan finns detta konstverk som är utformad som en vilobänk. En plats för reflektion och återhämtning.

Konstnärer: Annika Persson, Björn Dahlström, Petter Dahlström, Felix Dahlström

År: 2022

Noden i Västnorbodarna

En nod är en vanligtvis datateknisk knutpunkt, men den här utgörs av tre längder torkad gran.

Noden är belägen i Västnorbodarna, en av de fäbodvallar med övernattning.

Konstnär: Peter Lucas Erixon

År: 2022