MENU
Västnorbodarna

Det finns en fäbod i Marntallsåsen som heter Västnorbodarna. Träden runt vallen är hamlade, betade -några är ristade och visar på sovhol, vilken vall getslan hört till att getning pågick. Vilken poesi! Själva vallen är en kulturskatt- biologisk och historiskt. Öppen gräsvall med riklig örtflora, en snirkande bäck med klart vatten, tre lotter med varsin stuga, fähus, häbre, källare. Husen skickligt renoverade så nystock och gammelstock möts utan konflikt. Luften är klar, bäcken porlar… försiktigt myren intill doftar liv.