MENU
Despulles

Konstverket symboliserar en genomskärning av den mänskliga kroppen och består av sekvenser i form av tre ringar runt en sten. Den yttersta ringen symboliserar huden, den mittersta musklerna och den innersta skelettet. Den centrala stenen symboliserar kroppens själ. Sammansättningen skapar en labyrint som tar betraktaren från kroppens skinn in i själen. Med tiden kommer konstverket att förmultna och endast stenen, själen kommer att lämnas kvar som symboliserar vad som finns kvar i det kringliggande landskapet.

Verket är placerat vid Gamla Valskaftet i direkt anslutning till Jämt Norgevägen.

Konstnär: Oliver Llobet

År: 2022

@oliverllobet

oliverllobet.com